Zjazdy Gnieźnieńskie kiedyś i obecnie

Gniezno znane jest nie tylko jako kolebka polskiej państwowości, ale z tym wiążą się po dziś dzień kultywowane od piastowskich czasów wydarzenia. Pierwszy Zjazd Gnieźnieński był pierwszym, wielkim wydarzeniem politycznym dla Państwa Polskiego. W 1000 roku do Gniezna przybyć cesarz pruski Otton III – odbył pielgrzymkę do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z królem Bolesławem Chrobrym. Cesarz ustanowił w Gnieźnie ośrodek arcybiskupstwa. Zjazdy Gnieźnieńskie odbywają się także w czasach nam współczesnych. Drugi Zjazd odbył się w 1997 roku z okazji tysiąclecia śmierci św. Wojciecha. Obecny na zjeździe Jan Paweł II wypowiedział ważne słowa: „ Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą jedności ducha”. W spotkaniu z 1997 roku wzięli udział prezydenci krajów Europy Środkowej. Do 2012 roku w Gnieźnie odbyło się dziewięć zjazdów, wliczając także ten historyczny. Wydarzenia te to przede wszystkim okazja do dyskursu międzykulturowego, przedstawieniem i niwelowaniem różnic między kulturami i wyznaniami współczesnej Europy. We wszystkich wydarzeniach biorą udział czołowi przedstawiciele kultury, oświaty, prezydenci i ministrowie, głowy kościoła, filozofowie i uczeni z całego kontynentu. Tematem ostatniego, dziewiątego zjazdu, który odbył się w poprzednim roku, była Europa obywatelska. Dyskutowano o współczesnej sytuacji kościoła, roli i miejscu chrześcijan.