Symboliczna świątynia Polski

Bardzo symboliczną świątynią naszego kraju jest katedra w Gnieźnie. W świątyni tej kryją się fragmenty przedromańskiej świątyni. Ta przedromańska świątynia była świątynia, do której w roku 1000 odbył pielgrzymkę cesarz Otto III, który w ten sposób chciał uczcić postać biskupa-męczennika, którym był święty Wojciech. Dzięki cesarzowi Ottonowi Gniezno zostało pierwszym na ziemiach polskich arcybiskupstwem. Na czele tego arcybiskupstwa postawiony został Radzim, brat świętego Wojciecha. Turyści, którzy dzisiaj przejeżdżają przez Gniezno, już z daleka mogą dostrzec sylwetkę katedry wzniesioną na jednym z 7 wzgórz miasta. Świątynia w Gnieźnie do dnia dzisiejszego zachowała wygląd świątyni gotyckiej. Jednak nawa główna kościoła w trakcie przebudowy otrzymała wystrój barokowy. Nie możemy już zobaczyć oryginalnej, wykonanej ze srebra trumny świętego Wojciecha. Trumna ta bowiem została skradziona. W jej miejscu znajduje się jedynie wierna replika. W świątyni został jedynie zachowany oryginalny, wykonany w stylu gotyckim grobowiec świętego Wojciecha. W nawie głównej świątyni znajduje się także wykonana z czerwonego marmuru płyta nagrobna biskupa Zbigniewa Oleśnickiego. Z kolei w krypcie kaplicy prymasa Potockiego został pochowany między innymi prymas Ignacy Krasicki. W trakcie prowadzonych prac archeologicznych odkryto prawdopodobnie także miejsce, w którym pochowana została Dąbrówka, żona Mieszka I.