Katedra w Gnieźnie

W katedrze w Gnieźnie znajduje się jeden z najsłynniejszych zabytków w naszym kraju. Zabytkiem tym są drzwi gnieźnieńskie. Drzwi zostały odlane w brązie. Pierwotnie znajdowały się w głównym portalu świątyni. Są jedynym zachowanym do dnia dzisiejszego wyposażeniem pochodzącym z pierwotnej katedry gnieźnieńskiej. Wykonawcami drzwi byli prawdopodobnie artyści wielkopolscy, z którymi współpracowali prawdopodobnie artyści nadmozańscy. Drzwi te zostały wykonane na zamówienie Mieszka Starego i arcybiskupa Zdzisława. Drzwi te są wyjątkowe ze względu na tematykę, która została na nich przedstawiona. Tematyką drzwi gnieźnieńskich jest życie świętego Wojciecha. Drzwi podzielone są na 18 kwater, które zostały obwiedzione bordiurą. Na lewym skrzydle drzwi przedstawione zostały wydarzenia z życia świętego Wojciecha, jakie miały miejsce na terenie Czech, Niemiec i Włoch. Przedstawiono więc sceny począwszy od jego narodzin, następnie lata pobierania nauki, następnie otrzymanie przez świętego godności biskupa Pragi oraz jego pobyt w klasztorze na Awentynie. Na prawym skrzydle drzwi zostały umieszczone sceny, które miały miejsce w roku 997. Przedstawiono więc przybycie świętego do Prus, jego misję chrystianizacyjną, męczeńską śmierć i złożenie do grobu jego ciała. Otaczające sceny z życia świętego bordiury to elementy roślinne, w które zostały wplecione ludzkie postacie, zwierzęta i ptaki. Na drzwiach znajdują się także kołatki w kształcie lwów.