Święto Głupców w Gnieźnie

Ciekawym wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się w Gnieźnie, jest tak zwane Święto Głupców. Festa Fatuorum, bo tak nazwa imprezy brzmi po łacinie, nie jest nowym wydarzeniem, wręcz przeciwnie. Fest ma korzenie w odległej historii, w czasach średniowiecza. Obecne wydarzenia są rekonstrukcją tych historycznych i stanowią doroczną imprezę kulturalną, jedną z najważniejszych ofert kulturalnych Gniezna. Pierwsza rekonstrukcja średniowiecznego święta nastąpiła w 2003 roku. Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia są organizacje oświaty, Sekcja Literacko-Filozoficzna im. W. Nehringa Collegium Europaeum Gnesnense czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiejsza Festa Fatuorum jest festiwalem kultury niezależnej, pokazuje przykłady sztuki, literatury i muzyki, angażuje się w dialog międzykulturowy. Średniowieczny oryginał odbywał się kilka razy w roku, było to święto studentów – żaków. Towarzyszyły mu maskarady, przebieranki, rozluźnienie obyczajów, przez co, zabawy zostały zakazane pod koniec średniowiecza. Zawsze manifestowało niezależność, wyśmiewało i krytykowało władze, wspierało twórczość minstreli, rybałtów i sztukę alternatywną. Podczas dawnego święta głupców największą popularnością cieszyły się występy wędrownych artystów i grup teatralnych, kultywowano pieśniarstwo i kuglarstwo. Tego typu święta odbywały się w całej Europie aż do XVI wieku, kiedy nadeszły nowe prądy, mody i rozrywki.