Zabytki sakralne Gniezna

Gniezno jest miastem, którego historia w praktyce nierozerwalnie wiąże się z chrześcijaństwem. Mieszko I przyjął je bowiem już w 966 r., a więc praktycznie u zarania polskiej państwowości. Gniezno było więc przez kilkadziesiąt lat pierwszą stolicą Polski, a do dziś jest uważana za stolicę polskiego katolicyzmu, zwłaszcza w odniesieniu do hierarchii kościelnej. Musi to także znaleźć odbicie w liczbie zabytków sakralnych, które można znaleźć w Gnieźnie. Najważniejszymi tego typu zabytkami są tu oczywiście Katedra oraz Kolegiata, ale na terenie Gniezna znajduje się też wiele innych zabytków sakralnych. Można tu wymienić choćby Kościół Wniebowzięcia NMP, Kościół św. Jana Chrzciciela, Kościół św. Trójcy i Kościół bł. Michała Kozala. Na tym jednak nie kończy się lista gnieźnieńskich zabytków sakralnych, gdyż można wśród nich znaleźć takie, które są oczywiście ściśle związane z katolicyzmem, ale nie są kościołami. Do takich zabytków należą przede wszystkim klasztor oo. franciszkanów oraz Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne, które założono już w 1782 r. Można tutaj też wspomnieć o klasycystycznej rezydencji Metropolitów Gnieźnieńskich i Prymasów Polskich oraz o Rezydencji sufraganów gnieźnieńskich. Obie te budowle mieszczą się na południe od Wzgórza Lecha, w bliskim sąsiedztwie Katedry. Jak widać z tego zestawienia, lista gnieźnieńskich zabytków sakralnych jest bardzo bogata, a przecież istnieją jeszcze inne gnieźnieńskie zabytki.