Liczba mieszkańców Gniezna

Gniezno obecnie, czyli według danych Narodowego Spisu Ludności z 2012 r., liczy nieco ponad 70 tysięcy mieszkańców. Miasto zajmuje więc 29. miejsce pod względem wielkości w całej Polsce, więc można je zaliczyć do jednego z większych miast w Polsce. Tym niemniej jego rola ostatnimi czasy nieco zmalała. W dawnym podziale administracyjnym z roku 1975, Gniezno było bowiem drugim co do wielkości miastem województwa poznańskiego. Natomiast w obecnym województwie wielkopolskim ustępuje pod w tym względem nie tylko Poznaniowi, ale także takim dawnym miastom wojewódzkim, jak Kalisz, Konin, Leszno i Piła. Notabene to właśnie Gniezno, obok Ostrowa Wlkp. i pobliskiego, ale leżącego już w województwie kujawsko – pomorskim Inowrocławia, należało do największych miast, które w powyższym systemie administracyjnym nie były stolicami województw. Jeśli przeanalizujemy historię demograficzną miasta, to okaże się, że największą liczbę mieszkańców – 71,5 tys. – odnotowano w nim w 2000 r. To zjawisko, czyli spadek ilości mieszkańców dużych miast na krótkiej jeszcze przestrzeni XXI wieku, jest zjawiskiem powszechnym. Wynika ona ze znacznego spadku dzietności młodych Polek, dorastaniu pokolenia niżu demograficznego, a także jest efektem powszechnej migracji Polaków za granicę. Nie wydaje się także, aby liczba mieszkańców Gniezna mogła się znacząco zwiększyć w najbliższych latach, gdyż miastu brak liczących się perspektyw rozwoju.