Siedem wzgórz gnieźnieńskich

Wiele osób zna na poły legendarną, a częściowo historyczną informację o tym, że Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach. Miało to predestynować także to miasto do roli największego ośrodka miejskiego starożytnego świata. Jednak zapewne mało kto, poza częścią gnieźnian i historykami, wie o tym, że podobne położenie jak Rzym, miało również Gniezno. Również i ono zbudowano na siedmiu wzgórzach, choć dziś, z uwagi na rozwój gospodarczy i kulturowy, można dostrzec na mapie jedynie sześć wzgórz. Rozmieszczone są one zarówno w zachodniej, jak i wschodniej części miasta, przy czym dość charakterystyczne jest to, iż historycznie na tych wzgórzach umieszczano przede wszystkim kościoły i cmentarze. Największym gnieźnieńskim wzgórzem jest Wzgórze Lecha, które nie tylko jest najwyższym wzniesieniem na terenie miasta, ale także najbardziej okazałym, uwzględniając znajdujące się dziś na nim zabytki. Na tym wzgórzu zbudowano bowiem katedrę, ponadto dawny zamek książęcy, kolegiatę oraz kościół św. Jerzego. Z tego to właśnie miejsca, roztacza się rozległy widok na północną część miasta. Innej nobilitacji doczekało się też Wzgórze Panieńskie – obecnie mieści się na nim rynek miejski. Pozostałe cztery wzgórza nie są już tak eksponowane, więc przybyszowi może być je dość trudno znaleźć. Tym niemniej, podobieństwo pod tym względem do starożytnej stolicy świata jest na pewno ciekawostką, która jednak może być dla gnieźnian powodem do dumy.