Imponująca katedra gnieźnieńska

Gniezno, jako miejscowość mająca już ponad tysiącletnią historię, posiada wiele interesujących zabytków. Jednak najznamienitszym z nich jest katedra gnieźnieńska. Ta historyczna budowla góruje nad miastem, będąc widoczną już z odległości kilkunastu kilometrów, zwłaszcza gdy do Gniezna docieramy od strony Poznania. Historia katedry gnieźnieńskiej jest niemal tak samo długa, jak samego miasta. Powstała ona bowiem już krótko po przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I, będąc zapewne pierwszym tak dużym kościołem w ówczesnej Polsce. Tak więc, wchodząc do katedry, niemal czuje się tchnienie wieków. Trzeba sobie bowiem zdać sprawę z tego, że w tym właśnie miejscu modlono się nieprzerwanie już przez ponad 1000 lat, choć niekoniecznie w tych samych murach. Pierwotna katedra została bowiem zniszczona w średniowieczu i ponownie odbudowana, co było powszechnym zjawiskiem wśród ówczesnych kościołów. Oprócz walorów historycznych i bardzo ważnego znaczenia dla Kościoła, jako instytucji, pod względem duchowym, katedra gnieźnieńska zawiera także unikatowy zabytek. Są nim tzw. Drzwi Gnieźnieńskie. Jest to zbiór rzeźb pochodzących z wczesnego średniowiecza, umieszczonych właśnie na tych drzwiach, a przedstawiających sceny, pokazujące kształtowanie się chrześcijaństwa w Polsce. Choćby już z tego powodu, katedra gnieźnieńska odwiedzana jest przez licznych turystów, którzy odwiedzają ją w liczbie wielu tysięcy rocznie.