Siedem wzgórz Gniezna

Gniezno jest miastem znajdującym się w sercu Wielkopolski. Jest, tuż po Poznaniu, jedną z większych miejscowości województwa. Posiada bogatą i długą historię – przede wszystkim, jest znane jako pierwsza stolica Polski, prawdopodobne miejsce chrztu Mieszka I i pierwsza stolica kościoła katolickiego w kraju. Symbolem miasta jest archikatedra gnieźnieńska, centrum wszystkich historycznych wydarzeń, związanych z usankcjonowaniem królestwa Polskiego. Gniezno jest oddalone 50 km od Poznania. Mieści się tu siedziba władz powiatu i gminy Gniezno. Miejscowość jest zamieszkiwana przez 70 tysięcy ludzi, kilka tysięcy więcej niż Leszno, oddalone 70 km na południe od Poznania. Miasto zostało założone prawdopodobnie przed chrztem z 966 r, być może około 940 r, lecz prawa miejskie nadano mu w 1243 roku. Co prawda, Gniezno ulokowane jest na Nizinie Wielkopolskiej, zbudowane zostało jednak na siedmiu wzgórzach (podobnie jak Rzym). Wzgórze Lecha jest najwyższym z siedmiu wzniesień miasta, to na nim wybudowano Katedrę Gnieźnieńską. Obok, na Wzgórzu Panieńskim, ulokowany jest Rynek miasta. Na wzgórzach św. Piotra i św. Wawrzyńca zbudowano kościoły pod wezwaniem tych samych świętych. Wzniesienie Żnińskie jest, z kolei, nie do odnalezienia na mapach miasta. Na Wzgórzu Krzyżackim mieści się kościół św. Jana, dawniej klasztor Bożogrobców. To ostatnie jest oddzielone od Wzgórza Panieńskiego tzw. Doliną Pojednania.