Gnieźnieńska Izba Gospodarcza

Z pewnością nigdy nie jest za mało uwagi, której decydenci, w tym również władze miast, poświęcają sprawom gospodarczym. Często się też zdarza, że nie tylko władzom miast zależy na hołubieniu przedsiębiorców, ale także oni sami powołują do życia organizacje, które mają za założenie pomóc im w działalności, a także w kontaktach z otoczeniem firmy. Taką organizacją na terenie powiatu gnieźnieńskiego, jest Gnieźnieńska Izba Gospodarcza. Została ona zarejestrowana w 2007 r., a od tego czasu jej członkami stało się 57 przedsiębiorstw. Zgodnie ze standardami działania podobnych organizacji, głównym celem działalności Izby jest reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorstw wobec organów samorządowych i państwowych, organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i prawnych, a ponadto różnorakie wsparcie wobec wszystkich podmiotów, będących członkami organizacji. W ramach tych zadań, Izba m.in. udziela pomocy organizacyjno – prawnej, doradczej i materialnej swym członkom, współpracuje z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, prowadzi działalność szkoleniową i wydawniczą, a także organizuje wystawy, biorące udział w różnorakich targach i prezentacjach, w tym również w Międzynarodowych Targach Poznańskich. Izba współpracuje także z innymi podmiotami gospodarczymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, a także z organizacjami społecznymi i związkowymi.