Relikwie św. Wojciecha

Święty Wojciech Sławnikowic to nie tylko czeski biskup oraz ważny patron w Kościele Katolickim, ze względu na swoją świętość i męczeństwo. Był on także, mimo iż nie był Polakiem, osobą ważną dla ugruntowania młodej polskiej państwowości i wzmocnienia roli Polski w trudnym ówczesnym świecie. Istotne są przy tym nie jego, dość zmienne zresztą, koleje życia w młodości, lecz wyprawa misyjna, jaką przedsięwziął wobec Prusów. Z dzisiejszego punktu widzenia, jego misja była i tak zbędna, gdyż nie był to jeszcze czas dziejowy, kiedy plemiona bałtyckie były gotowe przyjąć chrześcijaństwo. Tym niemniej powinniśmy być, jako Polacy, wdzięczni św. Wojciechowi, gdyż przyczynił się, zresztą raczej nieświadomie, do wzmocnienia roli Polski w świecie. Po męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, jego szczątki zostały złożone w katedrze gnieźnieńskiej. Gniezno, jako siedziba relikwii tak ważnego świętego męczennika, a ponadto ważny ośrodek polskiej państwowości, zostało podniesione do rangi arcybiskupstwa. Na pogrzeb św. Wojciecha wybrał się również cesarz niemiecki Otton, nobilitując tym samym swoją obecnością miasto. Z tego też powodu najechał je kilkadziesiąt lat później czeski książę Brzetysław, rabując i paląc całą ziemię gnieźnieńską, łącznie z samym miastem, zabierając do swojej ojczyzny relikwie św. Wojciecha, które uważał za przynależne narodowi czeskiemu. W ten oto sposób, Gniezno stało się areną ważnych wydarzeń końca X wieku i I połowy XI wieku.