Gniezno stolicą powiatu

Reforma administracyjna naszego kraju z 1999 r., przyniosła pojawienie się nowych jednostek organizacyjnych, czyli powiatów. Jest ich dziś w kraju blisko 400, a jednym z nich jest również powiat gnieźnieński. Powiat ten jest jednym z większych powiatów, które obecnie istnieje w Polsce, gdyż liczba jego ludności wynosi około 140 tysięcy. W jego skład wchodzi gmina miejska Gniezno, na której czele stoi prezydent miasta, oraz cztery gminy miejsko – wiejskie: Czerniejewo, Kłecko, Trzemeszno, Witkowo. Taki podział wynika z tego, że na terenie powiatu gnieźnieńskiego, poza samym Gnieznem, wchodzą jeszcze cztery miasta. Są to, licząc według liczby mieszkańców, Witkowo, Trzemeszno, Kłecko i Czerniejewo. Ponadto w strukturze organizacyjnej powiatu gnieźnieńskiego można wyróżnić także gminy wiejskie, którymi są gminy Gniezno, Kiszkowo, Łubowo, Mieleszyn i Niechanowo. Powierzchnia powiatu gnieźnieńskiego wynosi 1254 km ², a więc jest to powiat duży, choć nie największy nawet w województwie wielkopolskim. Dla rozmieszczenia miast i większych miejscowości powiatu charakterystyczne jest to, że wszystkie spośród nich znajdują się w stosunkowo niewielkiej odległości od stolicy powiatu. Miasta, będące siedzibami gmin, położone są zazwyczaj w odległości kilkunastu kilometrów od Gniezna, najdalsze – Kiszkowo – w odległości 25 km. Sprzyja to oczywiście mieszkańcom powiatu w łatwości dotarcia do jego stolicy i załatwienia tam sprawy urzędowej.