Komisy samochodowe w Gnieźnie

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, wiązało się niewątpliwie z wieloma korzyściami. Przyniosło jednak w Polsce załamanie się rynku nowych samochodów, głównie z tego powodu, iż pozwolono na sprowadzanie w ogromnej liczbie używanych samochodów z Europy Zachodniej, zazwyczaj zresztą w dość kiepskim stanie technicznym. W obliczu zwiększonego popytu na samochody, powstały, jak grzyby po deszczu, liczne komisy samochodowe. Znamienne jednak, że ich rozkład nie rozłożył się równomiernie, można ich zaobserwować tym więcej, im bliżej jest do zachodniej granicy Polski. Bardzo dużo komisów samochodowych znajduje się przykładowo w powiecie strzelecko – drezdeneckim, znajdującym się w województwie lubuskim. Trzeba jednak przyznać, że powiat gnieźnieński, a w szczególności samo Gniezno, niewiele jemu pod tym względem ustępuje. Wyobrażenie o ilości komisów możemy uzyskać, udając się z Gniezna w kierunku Poznania, gdyż na samej ulicy Poznańskiej praktycznie jeden komis graniczy z drugim. O skali działalności komisów w Gnieźnie, może świadczyć także fakt, iż w powiecie gnieźnieńskim wydaje się więcej tablic rejestracyjnych niż w powiecie inowrocławskim, mimo dość dużej różnicy w ilości mieszkańców (140 tysięcy wobec 169 tysięcy w powiecie inowrocławskim). Oczywiście część tych tablic szybko idzie na przemiał, gdyż tablice są niszczone po zmianie właściciela samochodu, który pochodzi z innego powiatu.