Dlaczego warto inwestować w Gnieźnie ?

Miasta, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie wielkich metropolii, często odnoszą profity ze swego położenia gospodarczego, gdyż to właśnie często w tych rejonach lokują swe inwestycje wielkie przedsiębiorstwa. Niestety, Gniezno nie może wykorzystać tego atutu, gdyż położone jest od centrum Poznania o około 50 kilometrów. Nie jest to wprawdzie odległość bardzo duża, ale wystarczająca, aby choćby już dotarcie do pracy do Poznania wiązało się ze sporymi kosztami. Nic więc dziwnego w tym, że władze Gniezna oraz powiatu gnieźnieńskiego czynią wiele, aby przyciągnąć nowych inwestorów, co może zredukować dość wysokie bezrobocie na terenie powiatu. Stąd też eksponują zalety Gniezna i jego okolic, które mogą do siebie przekonać inwestorów. Jako zalety powiatu wymieniają korzystną lokalizację i dostępność komunikacyjną, wykwalifikowanych i zaradnych pracowników, relatywnie niskie koszty pracy, atrakcyjne tereny inwestycyjne, bogate zaplecze dla przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestorów. Inwestorzy powinni mieć też świadomość, iż Gniezno i jego okolice, to świetne miejsce wypoczynku, unikatowe atrakcje turystyczne oraz zróżnicowana oferta kulturalna. Jeśli do tego dodać profesjonalne podejście władz powiatu do ewentualnych inwestorów, powinni oni tutaj zjawić się w znacznej liczbie. Niestety, rzeczywistość wygląda znacznie mniej różowo, gdyż większość inwestorów wybiera jednak okolice bliższe Poznaniu.