Rozwiązania drogowe w Gnieźnie

Gniezno jest miastem, o którym można powiedzieć, że posiada dobre połączenia komunikacyjne z innymi polskimi miastami. Wprawdzie w pobliżu Gniezna nie przebiega autostrada, ale krzyżują się w nim dwie drogi krajowe: nr 5 oraz nr 15. Drogi te krzyżują się w stosunkowo niewielkiej odległości od centrum miasta, jednak żadna z nich nie przebiega w bezpośredniej bliskości właściwego, historycznego centrum. Droga krajowa nr 5 pozwala dotrzeć z Gniezna do Poznania i Bydgoszczy, natomiast drogą nr 15 można dojechać do Inowrocławia i Torunia, a w kierunku południowym podążyć w stronę Wrocławia. Szczególnie dobrze rozwiązano przebieg przez miasto drogi nr 5. Przez niemal całe miasto prowadzi ona drogą dwupasmową, po części także bezkolizyjną. Ponadto pod Łubowem, czyli w odległości zaledwie kilku kilometrów na zachód od Gniezna, droga nr 5 przekształca się w drogę ekspresową S5, która jest bezpośrednio połączona z autostradą A2. Tym samym z Gniezna można bez trudu dotrzeć do zachodniej granicy, omijając Poznań. W najbliższych latach planowana jest rozbudowa drogi S5, przez co będzie możliwe wybudowanie północnej obwodnicy miasta. Ważne dla jego mieszkańców stało się również stworzenie obwodnicy w ramach drogi nr 15, stąd też podróżni, udający się w stronę Inowrocławia, nie muszą już przejeżdżać przez centrum miasta. Warto także zauważyć, że nawierzchnia większości ulic i dróg w obrębie miasta, jest w dobrym stanie.