Gniezno miastem jezior

Te osoby, które zamieszkiwały Gniezno przez jakiś czas, ale obecnie się z niego wyprowadziły, prawdopodobnie zauważyły dość specyficzny mikroklimat w tym mieście. Dość często pada bowiem tutaj deszcz, a przynajmniej znacznie częściej, niż w nie tak bardzo odległej przecież Wrześni. Taki mikroklimat jest zapewne w dużym stopniu wywołany poprzez liczne jeziora na terenie Gniezna i jego okolic. Niegdyś istniało tutaj jedno duże jezioro, które prawdopodobnie nazywano po prostu „Gniezno”. Dziś istnieje tutaj pięć mniejszych jezior, z których najbardziej popularnymi są jeziora Jelonek i Winiary. Poza tym występuje tutaj wiele stawów, a przez miasto przepływa rzeka Wełna. Wiele jezior znajduje się również w pobliżu miasta, co znalazło swe miejsce w nazwie krainy geograficznej, na terenie której położone jest Gniezno. Tą krainą jest bowiem Pojezierze Gnieźnieńskie. Stanowi ono pozostałość po przejściu lodowca przez tereny dzisiejszej Polski. Zresztą jadąc z Gniezna w kierunku północnym, możemy również zaobserwować wiele jezior, w tym wchodzących w skład Pojezierza Żnińskiego. Jest to teren bardzo malowniczy, dobrze nadający się do wypoczynku i uprawiania agroturystyki, choć posiadający niejakie opóźnienia w rozwoju gospodarczym. Wynika to zresztą z dość dużej odległości od metropolii poznańskiej, wskutek czego słabnie oddziaływanie gospodarcze wielkiego miasta, tak ważne we współczesnej gospodarce.