Walory turystyczne Szlaku Piastowskiego

Gniezno to miasto o dużych tradycjach i pięknej historii. To właśnie w tych rejonach rodziło się państwo polskie i nie powinniśmy o tym zapominać. O tym, jak powstało nasze państwo, uczymy się rzecz jasna na lekcjach historii, nie ma jednak żadnej przeszkody w tym, aby te tereny poznać osobiście, także wtedy, gdy mieszkamy w ich pobliżu. W związku z tym, aby polską historię uczynić bardziej przystępną, zostały wytyczone specjalne szlaki turystyczne, znane pod nazwą Szlak Piastowski. Są to przede wszystkim dwa szlaki, które pozwalają prześledzić, jak wyglądała Polska za czasów pierwszych Piastów, a także, jak sprawowali oni władzę. Biegną one w dwóch kierunkach, a mianowicie zachód – wschód oraz północ – południe, a centralnym punktem obydwu szlaków jest Gniezno. Poruszając się od zachodu, zaczynamy wędrówkę Szlakiem Piastowskim od Poznania, a potem podążamy przez Pobiedziska, Moraczewo i Ostrów Lednicki, aż docieramy do Gniezna. Z kolei stąd wyruszamy na wschód do Trzemeszna, a następnie zahaczamy o Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Inowrocław, Płowce, Brześć Kujawski, aż docieramy do Włocławka. Natomiast szlak wiodący z północy, możemy zacząć od Wągrowca, a następnie przez Łekno, Żnin i Biskupin, dotrzeć do Gniezna. Z Gniezna udajemy się na południe do Giecza i Grzybowa, a później do Lądu nad Wartą, poprzez Konin, aż do Kalisza. Długość tych szlaków nie przekracza 200 km, a więc są one do pokonania autokarem w ciągu jednego dnia.