Szlak Pałaców i Dworów Powiatu Gnieźnieńskiego

Gniezno leży na skrzyżowaniu wielu atrakcyjnych szlaków turystycznych. Niektóre z nich to ścieżki związane z religią i pielgrzymką – np. Szlak św. Jakuba. Polski szlak prowadzący przez miejsca święte wiedzie do Santiago de Compostella, katedry św. Jakuba na północy Hiszpanii. Szlak Piastowski i Szlak Romański to trasa na której napotkamy zabytki i ważne miejsca związane z początkami polskiej historii, znajdziemy na niej zabytki architektury romańskiej. Trzy wspomniane szlaki wiążą się z Gnieznem dzięki Wzgórzu Lecha, na którym znajduje się Katedra Gnieźnieńska i średniowieczna kolegiata, a dawniej gród piastowski. Innym szlakiem turystycznym, ale również związanym z architekturą, jest Szlak Pałaców i Dworów Powiatu Gnieźnieńskiego. Na szlaku znajduje się 6 obiektów architektonicznych, dostępnych dla turystów i oznaczonych tablicami informacyjnymi. Miejsca te ciekawe są także ze względu na walory krajobrazowe. Do kompleksów pałacowych wchodzących w skład listy należą: Dwór w Kołaczkowie, Niechanowie, Czerniejowie, Zdziechowej, Przysiece, Zakrzewie, i oczywiście Gnieźnie. Wszystkie dwory pochodzą z XVII, XVIII i XIX wieku, a więc różnych lat. W skład kompleksów wchodzą budynki rezydencjonalne i służbowe, parki i inne, np. gorzelnia przy dworze w Kołaczkowie albo zabytkowa bażanciarnia w Czerniejowie. Piękne pałace przedstawiają różne style architektury rezydencjonalnej i dworskiej.