Lednicki Park Krajobrazowy

Ten piękny park krajobrazowy mieści się w połowie drogi między Gnieznem a Poznaniem. Park został utworzony w 1988 roku, a jego zwierzchnicy postawili sobie za zadanie chronić nie tylko polodowcową przyrodę, ale także zabytki historyczne. Park ulokowany jest wokół Jeziora Lednickiego, na którym znajdują się cztery wyspy. Jedną z tych wysp jest Ostrów Lednicki, gdzie znajdują się relikty wczesnej, średniowiecznej osady i siedziby księcia Mieszka I. Wyspa połączona była z lądem dwoma drewnianymi mostami (jeden o długości aż 440 metrów!), których szczątki spoczywają na dnie jeziora. Na wyspie ocalały fundamenty kamiennych budowli osady, w tym kaplicy z chrzcielnicą, którą uważa się za prawdopodobne miejsce chrztu Mieszka I. Osada z pewnością powstała przed 966 rokiem. Gród na wyspie miał w średniowieczu charakter obronno-administracyjny i pełnił ważną rolę aż do zniszczenia go przez czeskie wojska. Na miejscu działa stanowisko archeologiczne, a przy nim Muzeum Pierwszych Piastów. Same jezioro Lednickie jest jeziorem rynnowym, wykształconym w wyniku działania lodowca. Wokół niego rośnie kilkaset gatunków drzew, a niektóre cenne i rzadkie. Z jeziorem stykają się mniejsze niecki rynnowe (Sławno, Bachorce, Kamionek). Specyfiką Parku Krajobrazowego jest też otwarta przestrzeń i tereny rolnicze, eksploatowane już od wczesnego średniowiecza. Niedaleko znajduje się także Wielkopolski Park Etnograficzny.