Kościół św. Wawrzyńca w Gnieźnie

Świątynia pod tym wezwaniem to jeden z najstarszych kościołów w Gnieźnie. Budowla pochodzi znana jest z dokumentu pochodzącego z połowy XIII wieku, pierwotnie była budowlą drewnianą. W XVI wieku drewniany przybytek strawił pożar, wybudowano więc nową świątynię w tym samym miejscu. Z kolei, w XIX wieku, świątynię poważnie rozbudowano. Kościół św. Wawrzyńca mieści się w centrum Gniezna w bliskiej odległości od Katedry Gnieźnieńskiej. Świątynia św. Wawrzyńca ma układ trójnawowy, zbudowany na planie prostokąta. W jej północnej części znajduje się wieża na planie czworokąta, zwieńczona jest piramidalnym dachem. O ile części bryły z XVI są murowane w stylu gotyckim, wieża, fasada główna, to dobudowane fragmenty reprezentują inny styl, klasycystyczny. W środku znajdują się dwie kaplice w bocznych nawach, sprawiając, że wnętrze rozlokowane jest na planie krzyża łacińskiego. W jego centrum znajduje się blaszana wieżyczka, akcentująca środek kościoła, wybijająca się z dwuspadowego dachu. Półkoliste okna wypełnione są nowoczesnymi witrażami, będącymi ciekawą dekoracją wnętrza. W środku świątyni znajduje się zabytkowy obraz z XVIII wieku, przedstawiający postać świętego Wawrzyńca z widokiem ówczesnego Gniezna. Stara jest również polichromia, zdobiąca wnętrze świątyni. Pochodzi z 1947 roku, a wykonał ją Wacław Taranczewski, polski malarz, kolorysta, ceniony jako artysta wnętrz sakralnych.